สถาบันอนุญาโตตุลาการ
จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดกในประเทศไทยและฮ่องกง
ประเด็นข้อพิพาทอันเกิดจาก
มรดกพินัยกรรมการหย่าล้าง
และตัวอย่างกรณีศึกษาจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

ในวันที่ 23 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2560
เวลา 09.30 - 12.00น. (ลงทะเบียน 09.00น.)
ณ อาคารภิรัช ชั้น26 หรือห้างเอมควอเทียร์ BTS สถานีพร้อมพงษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม THAC
โทร. 02-018-1615 ต่อ 107 ในเวลาราชการ

#สัมมนาวิชาการ #ฟรี #THAC #RULAW