คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด และบริษัท สำนักกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด จัดโครงการการแข่งขันศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจำลอง รายการ Philip C. Jessup: รอบคัดเลือกตัวแทนประจำประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กุลธิตา ยุวหงษ์ หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน เป็นผู้แทนคณบดี คณะนิติศาสตร์ ม.ร.เป็นประธานเปิดงาน และท่านศาสตราจารย์ (พิเศษ) ไชยวัฒน์ บุนนาค ประธานสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดโครงการ


          การแข่งขันมีทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แข่งขัน 2 รอบ สลับกันเป็นโจทก์และจำเลย ผลปรากฏว่าทีมจากฟฟมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชนะได้รับการผ่านเข้าไปยังรอบนานาชาติ เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันในรอบนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2560 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา