การบรรยายพิเศษ การร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

และการบรรยายเกี่ยวกับการทำพินัยกรรมแบบต่างๆ

โดย ทค.ณรงค์

ในวันพฤหัสที่ 16 มีนาคม 2560

เวลา 11.30 -13.20 ตึก KLB 301