ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย

โครงการ RULAW Moot Court Academy 2017

โดยให้ทั้ง 8 ทีม มาเข้าร่วมการอบรมโครงการ ฯ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

โดยต้องมารายงานตัว เวลา 11.30 น.

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1303

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง