ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง
การบรรยายพิเศษ ทางวิชาการ
ในหัวข้อเรื่อง "กฎหมายบังคับคดีใหม่" 

บรรยายโดย
อาจารย์ เอื้อน ขุนแก้ว 
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ คณะนิติศาสตร์ อาคาร๑ ชั้น๓ ห้องประชุม๑๓๐๓

กิจกรรมดีๆ ที่คณะฯจัดเพื่อนักศึกษานิติศาสตร์ทุกๆคน

***หมายเหตุ หากท่านใดสนใจ สามารถเข้าฟังได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนไว้ก่อนล่วงหน้า 

***ที่นั่งมีจำนวนจำกัด มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน

***หากท่านใดสะดวก สามารถลงทะเบียนได้ตามลิ้งค์นี้ https://goo.gl/e2EsYq แต่หากไม่ลงก็สามารถเข้าฟังได้

ติดตาม event ได้ที่ https://www.facebook.com/events/1751873731506663/?ti=icl

ทั้งนี้ #ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ไม่มีการสำรองที่นั่ง นักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้ทุกคน
#รพี60 #นิติราม #การบรรยาย #วิชาการ