ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมรับชม
การแสดงศาลจำลอง เรื่อง "รัก หวง ฆ่า"

แสดงโดย นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่25

นักศึกษาจะได้พบกับความสนุกสนาน ข้อคิด และสาระดีๆเกี่ยวกับกฎหมาย จากนักศึกษารุ่นพี่ที่มากด้วยประสบการณ์

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ คณะนิติศาสตร์ อาคาร1 ชั้น3 ห้องประชุม1303
ทั้งนี้ #ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ไม่มีการสำรองที่นั่ง นักศึกษาสามารถเข้าร่วมรับชมการแสดงศาลจำลอง ได้ทุกคน

#รพี60 #นิติราม #การแสดง #ศาลจำลอ