ขอเชิญนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

เรื่อง "ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ"

ด้วยความร่วมมือระหว่าง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560
เวลา 8.30 - 12.30 น.
ห้องประชุม 1303 อาคาร1ชั้น3 คณะนิติศาสตร์

*** #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย *** #ไม่มีการสำรองที่นั่ง ***
200 คนแรกที่มาก่อนเท่านั้น ได้รับอาหารกลางวัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-3108170 
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ชั้น2 ห้อง1203