ประกาศกำหนดการ
โครงการพัฒนาความรู้เพื่อประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า (ติวเนติฯ 10วัน)

ในวันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ 1512 อาคาร1 ชั้น5

โดยใช้หลักฐานการเข้าอบรม ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน 
2. บัตรประจำตัวผู้สมัคร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 023108170