โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายองค์กรธุรกิจ การธนาคารและการเงิน รุ่นที่4

#เมื่อโลกการเงินและโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง
#โลกกฎหมายจึงต้องปรับเปลี่ยนตาม
#เรียนรู้กฎหมายการเงินการธนาคารยุคใหม่พร้อมด้วยเนื้อหาที่ทันสมัยอาทิ การทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ระบบชำระเงิน ฟินเทค บล็อกเชน สินทรัพย์ดิจิตอล ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
#เหมาะสำหรับนักธุรกิจ นักกฎหมาย เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจโลกการเงิน

ระยะเวลา 11 ก.ย. - 28 พ.ย. 2561
วันพุธ 18.00 - 21.00 น. และ
วันเสาร์ 9.00 - 17.00 น.
โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.abfl.org
โทร 023108163 , 0850559565