ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่องกำหนดและรายละเอียดการเข้าสอบรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563

   

 

       วันที่ 19 ก.ค. 64 ทางคณะจะประกาศ Qr Code ทุกกระบวนวิชาที่จัดสอบ ของ Line Open Chat ให้นักศึกษาทำการขอเข้ากลุ่ม โดยการใส่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อขออนุญาตเข้ากลุ่มและจำเป็นต้องมี Email ของ Gmail หรือ RUmail ถึงจะเข้ากลุ่มได้ โดยระยะเวลาขอเข้ากลุ่มจะมีเวลาเพียง 5 วันเท่านั้น คือวันที่ 19-30 ก.ค. 64 นี้
โปรดติดตามเพจคณะนิติศาสตร์เพื่อรับข่าวสารและข้อปฏิบัติในการสอบรอบ 2 นี้ด้วยกัน”
 
 ข้อมูลการสอบออนไลน์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 ในระบบออนไลน์

1.นักศึกษาภาคปกติที่ติดโควิด-19 และมีความประสงค์จะสอบรอบ 2 ในภาคเรียนที่ 2/2563 นี้โปรดแจ้งให้ทางคณะนิติศาสตร์ทราบทาง Google Forms นี้ด่วน คลิกที่นี้

2.นักศึกษาที่แจ้งจบและขอใช้สิทธิการสอบซ้ำซ้อน รบกวนตรวจสอบชื่อ ของตน ตามเอกสารด้านล่างนี้ และติดต่อกรรมการคุมสอบเจ้าของวิชาด้วย คลิกที่นี้

 ---------------
 
 
 

 
 
 
 
 
นักศึกษาทุกคนที่มีสอบในรอบ 2 ต้องเข้ากลุ่ม Line Open Chat ในวิชาที่ตนสอบ
รวมทั้งการยืนยันตัวตนและการส่งกระดาษคำตอบนั้นจะต้องมี Gmail หรือ Rumail เท่านั้น
หากนักศึกษาท่านใดยังไม่มี กรุณารีบสมัครโดยเร็วที่สุดเพื่อใช้ในการสอบครั้งนี้
โดยการสมัคร Rumail
มีขั้นตอนการสมัครตาม link นี้
สมัครได้ที่
(สมัครแล้วให้รอประมาณ 10-20 นาที)
หากมีปัญหาการใช้งาน ติดต่อได้ที่ เพจสถาบันคอมพิวเตอร์