ประกาศจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียง ห้อง 1303 จำนวน 1 ชุด 8 รายการพร้อมติดตั้ง