ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ คณะนิติศาสตร์