เข้าสู่เว็บไซด์ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ คลิก

***

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 12

ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ใบสมัครหมดแล้วครับ

จะรับสมัครเฉพาะนักศึกษาที่ซื้อใบสมัครแล้วเท่านั้น

 

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ เรียน ราม1 รุ่นที่ 12 ภาค 1 ปี 2560