รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษวิทยาเขตเชียงใหม่

รุ่นที่ 1

ภาค 1 ปีการศึกษา 2561