คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ(บรรยายวันจันทร์-วันศุกร์)

ภาค1 ประจำปีการศึกษา 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 310 8184,02 310 8194