โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร กทม. (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
 
 
ปิดการรับสมัคร
 
ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 15
 
ใบสมัครจำหน่ายหมดแล้ว