เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ บางนา 12

เรียน (อังคาร พุธ พฤหัสบดี)

ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 16 พฤศจิกายน 2563

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง

1. ลงชื่อสมัครเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก ราม 1) อาคารนิติศาสตร์ 1 ชั้น 3 ห้อง1302 ติดต่อ คุณฉัตรอนงค์ 

2. สมัครเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ติดต่อ คุณรัชนี

  

 

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง

1. ลงชื่อสมัครเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก ราม 1) อาคารนิติศาสตร์ 1 ชั้น 3 ห้อง1302 ติดต่อ คุณฉัตรอนงค์ 

2. สมัครเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ติดต่อ คุณรัชนี

******

 

>>ลงชื่อจองสิทธิการสมัคร<