เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ บางนา รุ่นที่13

เรียน (อังคาร พุธ พฤหัสบดี)

ภาค 1 ปีการศึกษา 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิตภาคพิเศษวิทยาเขตบางนา เรียน(อังคาร,พุธ,พฤหัส)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสรบัณฑิต (นบ.)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2565


นิติรามบางนา อังคาร พุธ พฤหัส | Facebook (สอบถามผ่านแชตFB)
www.facebook.com/lawbangnaru

>>ลงชื่อจองสิทธิการสมัคร<

 

******

 

>>ลงชื่อจองสิทธิการสมัคร<