เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ บางนา

เรียน (อังคาร พุธ พฤหัสบดี) (รุ่นที่) 13

ภาค 1 ปีการศึกษา 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิตภาคพิเศษวิทยาเขตบางนา เรียน(อังคาร,พุธ,พฤหัส)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสรบัณฑิต (นบ.)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขยายวันรับสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2565

 

สมัครด้วยตนเองได้ที่ 

1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก ราม 1) อาคารนิติศาสตร์ 1 ชั้น 1 ห้อง1107 ติดต่อ คุณฉัตรอนงค์ 

2. สมัครเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ติดต่อ คุณรัชนี

(เวลาราชการ)


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นิติรามบางนา อังคาร พุธ พฤหัส | Facebook (สอบถามผ่านแชตFB)
www.facebook.com/lawbangnaru

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิตภาคพิเศษวิทยาเขตบางนา เรียน(อังคาร,พุธ,พฤหัส)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสรบัณฑิต (นบ.)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2565


นิติรามบางนา อังคาร พุธ พฤหัส | Facebook (สอบถามผ่านแชตFB)
www.facebook.com/lawbangnaru