โครงการหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคพิเศษ บางนา

เรียน (เสาร์-อาทิตย์) 

 เปิดรับสมัคร นักศึกษา รุ่นที่ 14 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

☺️จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครแล้วนะคะ
😀ใบสมัครชุดละ 200 บาท
😊 ค่าใช้จ่ายในการสมัครและลงทะเบียนประมาณ 24,000 บาท
😊 รับวุฒิตั้งแต่วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ในการสมัคร
😃 มีวุฒิอนุฯ ปวส. ปริญญาตรีขึ้นไป สามารถเทียบโอนได้
☺️ เคยเรียนพรีดีกรีหรือหมดสถานภาพจาก ม.รามฯ นำทรานสคริปต์มาเทียบโอนได้
😀เคยศึกษาจากสถาบันอื่นแต่หมดสถานภาพ นำทรานสคริปต์และรายละเอียดกระบวนวิชามาเทียบโอนได้
😀ติดต่อนัดหมายที่ คุณรุ่งทิวา โทร.065-461 5195 คุณชิดชนก โทร. 083 469 9531