โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร กทม. (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
 
เปิดรับสมัคร ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 17
 
รับจำนวนจำกัด 150 คนเท่านั้น
 
จำหน่ายใบสมัครระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566