คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (บรรยายวันอังคาร-วันพฤหัสบดี)

เปิดรับสมัครรุ่นที่ 9

ภาค1 ประจำปีการศึกษา 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 089-1818596,083-2434595,091-8753711

ลงชื่อสมัครออนไลน์ที่นี้