คณะนิติศาสตร์ จัดทำเพจ"เฟสบุ๊ค" ประจำคณะทางการ

 

https://www.facebook.com/rulawofficial

 

เพจนี้เป็นเพจที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพจอื่นใดนอกเหนือจากนี้คณะนิติศาสตร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น

คำเตือน

ผู้ใดที่ดำเนินการใดๆโดยประการที่จะทำให้คนอื่นหลงเชื่อว่าเป็นเพจของคณะหรือเกี่ยวข้องกับคณะ ขอให้ท่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันที มิฉะนั้นทางคณะนิติศาสตร์จำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายกับท่านต่อไป