โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

ประกาศจากโครงการฯ

โครงการนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (ส – อา) รุ่นที่ 8
**********
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสอบกระบวนวิชา  LAW 4008
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 – 20.00 น.
สถานที่เดิม  SBB 501 
สถานที่ใหม่**คณะนิติศาสตร์  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1403
หมายเหตุ**เปลี่ยนเฉพาะวันสอบที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น


ตารางบรรยาย ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

ตารางบรรยาย

รุ่นที่ 7 คลิก

ตารางบรรยาย

รุ่นที่ 8 คลิก

ตารางบรรยาย

รุ่นที่ 9 คลิก

 

ขอบเขตการสอบแก้ตัววิชา LAW3011