โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์

ประกาศจากโครงการเรื่อง การเปลี่ยนการสอบและการบรรยาย

วิชา LAW3008 ภาค 2/56
บรรยาย วันที่ 15-16 และ 22-23 ก.พ. 57
สอบไล่ วันศุกร์ที่ 21 มี.ค. 57
สอบซ่อม วันศุกร์ทีี่ 2 พ.ค. 57

LAW2004
สอบไล่ วันพฤหัสบดีที่ 19 ธ.ค. 2556
**สอบแก้ตัว วันพฤหัสบดีที่ 30 ม.ค. 2557**

LAW3009 และTH1001
สอบไล่ วันศุกร์ที่ 20 ธ.ค. 56
สอบแก้ตัว วันศุกร์ที่ 3 ม.ค. 57

LAW2005
บรรยาย ครั้งที่ 1 วันอาทิตยที่ 16 ก.พ. และ 23 ก.พ. 2557
สอบ 1 ข้อ ในวันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ. 2557 (สอบน ณ ห้องบรรยาย)

ครั้งที่ 2 วันที่ 5-6 เม.ย. 2557
สอบ 2 ข้อ วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ค. 2557
เวลา 18.00-20.00 น.

ทุกวิชาสอบ อาคารศิลลาบาตร ชั้น 5 ห้อง 501

หมายเหตุเฉพาะวิชา LAW2005 ครั้งที่ 1 สอบห้องบรรยาย

ตารางบรรยาย ภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ตารางบรรยาย

รุ่นที่ 7 คลิก

 

ตารางบรรยาย

รุ่นที่  8 คลิก

 

ตารางบรรยาย ภาค 2 ปีการศึกษา 2556

ตารางบรรยาย

รุ่นที่ 6 คลิก

ตารางบรรยาย

รุ่นที่ 7 คลิก

ตารางบรรยาย

รุ่นที่ 8 คลิก

 

สำหรับผลสอบชุดเก่า กรุณาคลิกที่นี่

 รายละเอียดผลสอบโครงการ กรุณา คลิก