โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์

ยินต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน

ประกาศจากโครงการเรื่อง การเปลี่ยนการสอบและการบรรยาย

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบ ภาค S/2556

พฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 รุ่นที่ 8 สอบวิชา LAW3003
ศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 รุ่นที่ 7 สอบวิชา LAW4004
พฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 รุ่นที่ 8 สอบวิชา LAW3004
ศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 รุ่นที่ 7 สอบวิชา LAW4010
พุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 รุ่นที่ 8 สอบแก้ตัววิชา LAW4003
พฤหัสบดี์ที่ 10 กรกฎาคม 2557 รุ่นที่ 7 สอบแก้ตัววิชา LAW3002
พฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 รุ่นที่ 8 สอบแก้ตัววิชา LAW3004
ศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 รุ่นที่ 7 สอบแก้ตัววิชา LAW4010

เริ่มสอบเวลา 18.00 น.
ตามเดิม

นอกนั้นสอบตามตารางเวลา วิชาเดิม


ตารางบรรยาย ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

ตารางบรรยาย

รุ่นที่ 7 คลิก

ตารางบรรยาย

รุ่นที่ 8 คลิก

ตารางบรรยาย

รุ่นที่ 9 คลิก

 

สำหรับผลสอบชุดเก่า กรุณาคลิกที่นี่

 รายละเอียดผลสอบโครงการ กรุณา คลิก