โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน


ตารางบรรยาย ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

ตารางบรรยาย

รุ่นที่ 7 คลิก

ตารางบรรยาย

รุ่นที่ 8 คลิก

ตารางบรรยาย

รุ่นที่ 9 คลิก

 

ขอบเขตการสอบแก้ตัววิชา LAW3011