โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

ประกาศจากโครงการฯ

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่ 10

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2558

รายละเอียด เพิ่มเติมคลิก
**********

ตารางบรรยาย ภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

ตารางบรรยายรุ่นที่ 8 คลิก

 

ตารางบรรยายรุ่นที่ 9 คลิก