ขั้นตอนในการสอบออนไลน์ส่วนกลางของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

#ขั้นตอนก่อนสอบ
1.นักศึกษาต้องมี RUMAIL เพื่อใช้ในการสอบ หากท่านใดยังไม่มีสามารถสมัครได้ที่ลิ้งค์นี้👉🏼 https://beta-e-service.ru.ac.th/rumail/index.php?r=register/checkstatus

2.ให้นักศึกษาเข้าไปยืนยันตัวตนที่ระบบ E-Services ของ สวป. ตามลิ้งค์นี้👉🏼 https://beta-e-service.ru.ac.th นักศึกษาสามารถดูวิธีการยืนยันตัวตนได้ตามคลิปนี้👉🏼 https://youtu.be/JxsaU12jxK8

3.ให้นักศึกษาเปลี่ยนชื่อในข้อมูลส่วนของ RUMAIL โดยในช่อง “ชื่อ” ให้ใส่รหัส นักศึกษาที่เป็นตัวเลขไทยเช่น ๖๔๐๑๐๑๘๙xx และในช่อง “นามสกุล” ให้ใส่ชื่อและนามสกุลของนักศึกษาโดยสามารถดูขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อได้ในคลิปนี้👉🏼 https://youtu.be/IgJVaanf4FE

4.เมื่อถึงวันที่ 5 กันยายน 2564 ให้นักศึกษาเข้าไปที่ Google Classroom ของนักศึกษาและกด “เข้าร่วม” ในวิชาที่ได้รับเชิญ ให้นักศึกษาตรวจสอบว่าได้รับเชิญครบทุกวิชาหรือไม่ หากไม่ได้รับเชิญในวิชาใดให้ส่งคำร้องมาที่👉🏼 แบบฟอร์มคำถาม/คำร้อง ก่อนการสอบออนไลน์ ภาค S/63 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (google.com)

 

รวมลิงค์ข้อมูลสำหรับการสอบ S/63 ส่วนกลางแบบออนไลน์

ประกาศคณะนิติศาสตร์👉🏼 คลิก

ขั้นตอนในการสอบออนไลน์ส่วนกลางของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 👉🏼คลิก 

คำถามที่พบบ่อย ครั้งที่ 1👉🏼 คลิก 

คำถามที่พบบ่อย ครั้งที่ 2👉🏼 คลิก

คำถามที่พบบ่อย ครั้งที่ 3👉🏼 คลิก

การเชิญเข้าห้องสอบใน Google Classroom สำหรับผู้สอบวันที่ 8-10 กันยายน 2564👉🏼 คลิก

การเชิญเข้าห้องสอบใน Google Classroom สำหรับผู้สอบวันที่ 11-15 กันยายน 2564👉🏼 คลิก

วิธีกดเข้าร่วมใน google classroom👉🏼 คลิก

คลิปสอนการใช้งาน Google Classroom ในวันสอบ👉🏼 คลิก

คลิปสอนวิธีการส่งกระดาษคำตอบสำหรับผู้เขียนลงกระดาษ👉🏼 คลิก

Live สอนวิธีการทำข้อสอบทั้งหมด👉🏼 คลิก

ทดลองการส่งกระดาษคำตอบ👉🏼 คลิก 

ข้อควรระวังในการส่งกระดาษคำตอบ👉🏼 คลิก 

ระวังส่งข้อสอบผิดที่👉🏼 คลิก 

การสอบสองวิชาในเวลาเดียวกัน👉🏼 คลิก 

วิธีการในการเข้าสอบซ้ำซ้อน👉🏼 คลิก 

การสอบวิชาพื้นฐาน👉🏼 คลิก 

กรณีมีปัญหาในการส่งกระดาษคำตอบ👉🏼 คลิก 

  

คำถามที่พบบ่อย ? Q/A

  

  

ระเบียบการและข้อปฎิบัติในวันสอบ