IMAGE ประกาศจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 23 November 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 282 ครั้ง Read More...
IMAGE ประกาศจัดซื้อครุภัณ เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 01 August 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 115 ครั้ง Read More...
IMAGE รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 9 ภาค 1 ปี 2561
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 20 February 2018
จำนวนผู้เข้าชม : 1015 ครั้ง Read More...
IMAGE มูลนิธิเสนีย์ปราโมชเข้าพบคณบดีคณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 16 June 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 1664 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการแนะแนวสัญจร "นักเรียนนายร้อยตำรวจ" นครปฐม
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 16 May 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 1444 ครั้ง Read More...
article thumbnail                              ในวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้มีพิธีลงนามธรรมนูญสภานิติศึกษา โดย ๑. ผศ.ดร. วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะนิติศาสตร์...