• http://www.law.ru.ac.th/index.php/17-ข่าวจากคณะ/369
  • สนใจสมัคร คลิก
IMAGE ประกาศจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 23 November 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 436 ครั้ง Read More...
IMAGE ประกาศจัดซื้อครุภัณ เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 01 August 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 212 ครั้ง Read More...
IMAGE มูลนิธิเสนีย์ปราโมชเข้าพบคณบดีคณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 16 June 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 1810 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการแนะแนวสัญจร "นักเรียนนายร้อยตำรวจ" นครปฐม
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 16 May 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 1564 ครั้ง Read More...
article thumbnail                              ในวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้มีพิธีลงนามธรรมนูญสภานิติศึกษา โดย ๑. ผศ.ดร. วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะนิติศาสตร์...