มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับศาลปกครอง จัดโครงการอบรมกฎหมายการแพทย์สาธารณสุข

มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับศาลปกครองเปิดรับสมัคร แพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข นักกฎหมาย และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วม “อบรมกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข”
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย
หากท่าน คือ ผู้ต้องการความรู้กฎหมายในด้านการแพทย์และสาธารณสุขโครงการฯ นี้สามารถมอบความรู้ให้ท่านในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขอย่างแน่นอน
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 14 กันยายน 2561
*** ค่าใช้จ่ายตลอดการอบรมเพียง 7,500.- บาท ***
กรณีบุคลากรจากหน่วยงานราชการสามารถเข้าร่วมอบรมฯ ได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบของทางราชการเ มื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
(โทร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-310-8163
📧 ลงทะเบียน : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 กันยายน 2561

ดาวน์โหลดสมัครที่ลิงค์ด้านล่าง