โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง 
ศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมตั้งแต่ 1 ตุลาคม2561 ถึง 18 มกราคม 2562

 

>>ดาวน์โหลดใบสมัคคลิก<<

 

โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง : หลักการและเหตุผล คลิก

ตารางอบรมหลักสูตรโครงการกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง คลิก

ตารางปรับพื้นฐานหลักสูตรโครงการกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง คลิก 

 

การรับสมัคร
วันที่ ๑ ตุลาคม – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์


วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒                       : ประกาศผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์
วันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๒                 : สอบสัมภาษณ์ ที่คณะนิติศาสตร์
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑                       : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม
วันที่ ๒๙ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  : ชำระค่าลงทะเบียน
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒                      : ปฐมนิเทศ
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ -๓ มีนาคม ๒๕๖๒      : เรียนปรับพื้นฐาน ๓๖ ชั่วโมง
วันที่ ๙ มีนาคม - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒          : เริ่มการอบรม และจบการอบรม
วันที่ ๑๙ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒                : สอบข้อเขียน
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒                       : ประกาศผลสอบ