ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง การให้นักศึกษาภาคปกติและส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน/2562 เท่านั้น

http://www.iregis2.ru.ac.th/#

คลิกเพื่อชมรายละเอียด