แบบฟอร์มคำร้อง สำหรับการเข้าห้องสอบออนไลน์ ซ่อมภาค2 และ ฤดูร้อน/64 (ส่วนกลาง)

 

แบบฟอร์มยืนยันตัวตนเพิ่มเติม

https://forms.gle/vs1hK9kSuCjtHgNXA

 

คำร้องขอเข้าห้องสอบ

วันที่ 12-13 กันยายน 2565 (กรอกฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น.)

https://forms.gle/MaAae2UbuL8ZJn1HA

 

วันที่ 10-11 กันยายน 2565 (กรอกฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น.)

https://forms.gle/FZmhAtyZZJhrFxvq6

 

วันที่ 8-9 กันยายน 2565 (กรอกฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น.)

https://forms.gle/MH5M67ALdzWxqXZbA