ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 47
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

รอบเช้า(คลิก) l รอบบ่าย (คลิก)

 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาภาค 1, 2 และฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 หรือบัณฑิตที่จบข้ามรุ่น ซึ่งมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 47 แต่ยังไม่ได้ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต โปรดชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 รายละเอียดสอบถามคณะนิติศาสตร์ โทร. 02-310 8175, 8177, 8179 ด่วน!!!

"สำหรับบัณฑิตที่มีสิทธิ์รับปริญญารุ่น47 แต่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตในช่วงเดือนธันวาคม 2565-20 มกราคม 2566 คณะจะอัพเดตรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง หลังวันที่ 20 มกราคม 2566 "