ประกาศจัดซื้อครุภัณ เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง