เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จ.ปราจีนบุรี

ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พ.ย. 65 เรียนเสาร์-อาทิตย์

สนใจสมัครด้วยตนเองได้มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.ปราจีนบุรี