คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565
นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ภาคพิเศษ จ.อุทัยธานีรุ่นที่ 12

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
สามารถมาเรียนที่สาขาฯ จ.อุทัยธานี โดยอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ส่วนกลางมาบรรยายที่ห้องเรียน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯ จังหวัดอุทัยธานี หรือเรียนออนไลน์ที่บ้านก็ได้
#อยู่บ้านก็เรียนได้ (Online)

เรียนแบบ Block Course
เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 08.30 - 17.30 น.
สอบวันเสาร์ - อาทิตย์
สอบครั้งละ 1 วิชา
(เปิดเรียน 3 ธันวาคม 2565)

#เปิดรับสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2565
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาฯ จังหวัดอุทัยธานี

หลักสูตร 140 หน่วยกิต
จบ ม.6 เรียนเต็มหลักสูตร 140 หน่วยกิต
จบปริญญาตรี, โท เทียบโอนได้ 33-36 หน่วยกิต / อนุปริญญา ปวส. เทียบโอนได้ 30 หน่วยกิต

โทร: 087-342-6646 คุณดำรงพล
056-980567 สาขาวิทยบริการ ฯ จังหวัดอุทัยธานี