เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จ.อำนาจเจริญ

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ต.ค. 65 เรียนเสาร์-อาทิตย์

สนใจสมัครด้วยตนเองได้มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ