คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2566
นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ภาคพิเศษ จ.อุทัยธานีรุ่นที่ 13