เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ภาคพิเศษ


จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ 12 ภาค 1 ปีการศึกษา 2566