มอบประกาศเกียรติคุณ‬และของที่ระลึก

>>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะนิติศาสตร์ มอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกเพื่อยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ นายวิริยะบัณฑิต คีรีธีรกุล บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ในสนามสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 66

>>> ทั้งนี้ นายวิริยะบัณฑิต ได้ฝากถึงน้องๆ นิติศาสตร์ว่า “การเรียนคณะนิติศาสตร์ ต้องอ่านหนังสือให้เยอะมาก ทั้งอ่านตำราและท่องตัวบท เพื่อสะสมความรู้ไปเรื่อยๆ และต้องตั้งเป้าหมายการสอบที่คะแนนเต็มเสมอ ไม่ใช่แค่พอผ่าน เราต้องตั้งเป้าหมายให้สูงๆไว้ก่อนเพื่อสร้างแรงผลักดันให้กับตัวเอง แล้วจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน"