ณ วันศุกร์ที่ 10 พศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.-12.00 น.ทีม Moot Court เข้ารับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท ในโครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (CIPIT Court Young Ambassador Award 2017) ประจำปี 2560

                           โดยทีมภาษาอังกฤษ Law Like Love ประกอบด้วยนางสาววิไลรัตน์ อุ่นสัมฤทธิ์ และ นายพงศ์รพี โพธิรังสิยากร และผู้เข้ารอบ 8 ทีม Moot Court ภาษาไทย ทีมชันสูตร ประกอบด้วยนายเพชรรัตน์ รุ่งเรือง และ นายภาณุพงษ์ เพลาขำ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท 

                           ทั้งนี้ในวันที่ 21-25 พ.ย.60 ทีม Law Like Love จะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ มาเก๊า อีกด้ว