คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ใหม่ทั้ง 2 ท่าน