สวัสดีวันสงกรานต์ สุขสันต์ปีใหม่ไทย ๒๕๖๐

ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน
รดน้ำเย็นใจ เดินทางปลอดภัย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง