e-Graduate

ปฏิทินการศึกษา
 
ดาวน์โหลด
รับสมัคร
นักศึกษาใหม่
วิทยานิพนธ์
 

 

บทความ

การให้บริการ
 
 
 
ระบบตรวจสอบรายชื่อการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
ระบบตรวจสอบสถานะหนังสือสำคัญต่างๆ
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
อาคารนิติศาสตร์ 2 (LWB2) โทร. 02-3108188