ระบบตรวจสอบรายชื่อการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา 
 
ระบบตรวจสอบสถานะหนังสือสำคัญต่างๆ
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
อาคารนิติศาสตร์ 2 (LWB2) โทร. 02-3108188