ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา
“มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2565 จำนวน ๑ ทุน ๆ ละ 8,000 บาท
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/sjwGm
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 18 มีนาคม 2565 ส่งเอกสารรับสมัครได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เอกสารทุกแผ่นให้สแกนเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น โดยทำเป็นไฟล์เดียวกัน สแกนผ่านโปรแกรม Camscanner, Microsoft Lens หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถทำเป็นไฟล์ PDF ได้
หากคุณสมบัติหรือหลักฐานการสมัครไม่ครบทุกข้อ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-3108170