โครงการประกวดบทร้อยกรอง (กลอนแปด) ประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2563

(คลิกที่ภาพเพื่อทำการรับชม)