คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัคร ผู้บริหารภาคเอกชน นักบริหารงานบุคคล ที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วม

"อบรม โครงการประกาศนียบัตรการบริหารจัดการค่าตอบแทนและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1"

        โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย

        หากท่าน คือ ผู้ต้องการความรู้กฎหมายเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โครงการฯนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านในทุกมิติของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำหรับองค์กรของท่านอย่างแน่นอน


        รับสมัครทางออน์ไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2562


***ค่าสมัครอบรม รวมเอกสาร อาหารว่างและบุฟเฟ่ต์กลางวันนานาขาติ เพียง 7,500 บาท เท่านั้น***


***กรณีบุคลากรจากหน่วยงานราชการสามารถเข้าร่วมอบรมฯได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

      ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  https://goo.gl/ESza9B


    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร 080-893-6203 02-310-8163 โทรสาร 02-310-8201