• 12 สิงหา มหาราชินี
  • คลิกเพื่อชมปฎิทินการศึกษา 1/2559 ประจำเดือนกรกฎาคม
IMAGE ประกวดราคาเรื่องปรับปรุงห้องประชุม ห้อง 2311 อาคาร 2 คณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 07 June 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 231 ครั้ง Read More...
IMAGE TOR การจัดจ้างศึกษาดูงาน โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.ลพบุรี รุ่น 3
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 17 May 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 208 ครั้ง Read More...
IMAGE ประการสอบราคาTOR จัดจ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร หลังอาคาร 2 คณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 12 February 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 284 ครั้ง Read More...
IMAGE ประกาศสอบราคา TOR จัดซื้อหนังสือกฎหมายต่างประเทศ จำนวน 8 รายการ
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 12 February 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 460 ครั้ง Read More...
IMAGE มูลนิธิเสนีย์ปราโมชเข้าพบคณบดีคณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 16 June 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 194 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการแนะแนวสัญจร "นักเรียนนายร้อยตำรวจ" นครปฐม
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 16 May 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 248 ครั้ง Read More...
article thumbnail         คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานสัปดาห์รพี ’59” เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิณัฏฐา แสงสุข...