IMAGE คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจกฟรี เสื้อยืดสีดำ
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 28 November 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 70 ครั้ง Read More...
IMAGE มหาวิทยาลัยรามคำแหง #ขยาย วันรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/59 (เพิ่มเติม)
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 23 November 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 558 ครั้ง Read More...
IMAGE จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงเข้าห้องประชุม จำนวน 14 รายการ
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 16 September 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 175 ครั้ง Read More...
IMAGE ประกวดราคาเรื่องปรับปรุงห้องประชุม ห้อง 2311 อาคาร 2 คณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 07 June 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 468 ครั้ง Read More...
IMAGE TOR การจัดจ้างศึกษาดูงาน โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.ลพบุรี รุ่น 3
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 17 May 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 434 ครั้ง Read More...
IMAGE รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 8 ภาค 2 ปี 2559
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 13 September 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 629 ครั้ง Read More...
IMAGE มูลนิธิเสนีย์ปราโมชเข้าพบคณบดีคณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 16 June 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 425 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการแนะแนวสัญจร "นักเรียนนายร้อยตำรวจ" นครปฐม
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 16 May 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 490 ครั้ง Read More...
article thumbnail         คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานสัปดาห์รพี ’59” เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิณัฏฐา แสงสุข...