สนใจสำรองที่นั่งฟรี : โทร.09-5274-6526 หรือ อีเมล์มาที่ lawram.ip7@gmail.com
IMAGE ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา ประเภทขัดสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
Tuesday, 17 November 2015
นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา... Read More...
IMAGE สงกรานต์คณะนิติศาสตร์ ปี 2557
Monday, 07 September 2015
สงกรานต์คณะนิติศาสตร์ 2557         Read More...
IMAGE กิจกรรมสายสัมพันธ์นิติศาสตร์น้องพี่ 60 ปี ประจำปี 2557
Monday, 07 September 2015
                กิจกรรมสายสัมพันธ์นิติศาสตร์น้องพี่ 60 ปี... Read More...
IMAGE โครงการ "อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้วยวิธีชุมชนริมน้ำ"
Monday, 07 September 2015
โครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้วยวิธีชุมชนริมน้ำ... Read More...
IMAGE ขอเชิญชม การแสดงศาลจำลอง ปี2558 เรื่อง รถไม่ดับจับเราไม่ได้
Friday, 24 July 2015
ขอเชิญร่วมชมกิจกรรมสัปดาห์ระพี ประจำปี 2558... Read More...