คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กำหนดการรายงานตัววันฝึกซ้อมฯ และวันพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต
รุ่นที่ 42

 

 

>>รอบเช้า<<                  >>รอบบ่าย<<

เข้าสู่เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์