IMAGE ขั้นตอนการสอบส่วนภูมิภาค (ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564) คณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 23 September 2021
จำนวนผู้เข้าชม : 356 ครั้ง Read More...
IMAGE ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 26 June 2020
จำนวนผู้เข้าชม : 457 ครั้ง Read More...
IMAGE ประกาศงานปรับปรุงโครงสร้างหลังคา อาคาร 2 คณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 09 October 2019
จำนวนผู้เข้าชม : 877 ครั้ง Read More...
IMAGE ประกาศจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 23 November 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 1684 ครั้ง Read More...
IMAGE รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 11 ภาค 2 ปี 2563
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 14 August 2020
จำนวนผู้เข้าชม : 2335 ครั้ง Read More...
IMAGE รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 6 ภาค 1 ปี 2563
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 13 February 2020
จำนวนผู้เข้าชม : 1483 ครั้ง Read More...
IMAGE รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 5 ภาค 2 ปี 2562
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 09 October 2019
จำนวนผู้เข้าชม : 1410 ครั้ง Read More...
IMAGE มูลนิธิเสนีย์ปราโมชเข้าพบคณบดีคณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 16 June 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 2951 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการแนะแนวสัญจร "นักเรียนนายร้อยตำรวจ" นครปฐม
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 16 May 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 2710 ครั้ง Read More...
article thumbnail                           ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้ารับโล่รางวัลและทุนการศึกษาจากการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ระดับประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจัดโดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 หัวข้อภาษาไทย “ทนายความยุคใหม่กับการใช้ดิจิทัลในกระบวนการยุติธรรม” นายชัชย์วาล โพธิ์เจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อาจารย์สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล อาจารย์ผู้ควบคุมทีมหัวข้อภาษาอังกฤษ "The Roles of Lawyers in the Conflict Resolution in Thai Society"นางสาวพิชญา แก้วประภา ได้รับรางวัลชมเชย อาจารย์นันทพล พุทธพงษ์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม