• โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายองค์กรธุรกิจ การธนาคาร และการบริการทางการเงิน เปิดอบรมรุ่นที่ 2
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์นิติศาสตร์ ฉบับที่1/2559 กุมภาพันธ์ 2559
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 04 February 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 796 ครั้ง Read More...
IMAGE ประการสอบราคาTOR จัดจ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร หลังอาคาร 2 คณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 12 February 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 128 ครั้ง Read More...
IMAGE ประกาศสอบราคา TOR จัดซื้อหนังสือกฎหมายต่างประเทศ จำนวน 8 รายการ
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 12 February 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 237 ครั้ง Read More...
IMAGE ประกาศสอบราคากลาง งานปรับปรุงห้องประชุม 1301
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 12 February 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 161 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการแนะแนวสัญจร "นักเรียนนายร้อยตำรวจ" นครปฐม
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 16 May 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 52 ครั้ง Read More...
IMAGE ภาพวันซ้อมรับปริญญา คณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 09 March 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 272 ครั้ง Read More...
article thumbnail                            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารดีพร้อม กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร...