• โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายองค์กรธุรกิจ การธนาคาร และการบริการทางการเงิน เปิดอบรมรุ่นที่ 2
IMAGE สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ นิรุฒ มณีพันธ์
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 20 June 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 64 ครั้ง Read More...
IMAGE ตัวแทนคณะนิติศาสตร์รามคำแหง เข้าร่วมการแข่งขัน "JCI Bangkok Public Speaking Contest "
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 20 June 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 45 ครั้ง Read More...
IMAGE มูลนิธิเสนีย์ปราโมชเข้าพบคณบดีคณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 16 June 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 70 ครั้ง Read More...
IMAGE ประกวดราคาเรื่องปรับปรุงห้องประชุม ห้อง 2311 อาคาร 2 คณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 07 June 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 65 ครั้ง Read More...
IMAGE ประการสอบราคาTOR จัดจ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร หลังอาคาร 2 คณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 12 February 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 179 ครั้ง Read More...
IMAGE ประกาศสอบราคา TOR จัดซื้อหนังสือกฎหมายต่างประเทศ จำนวน 8 รายการ
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 12 February 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 325 ครั้ง Read More...
IMAGE มูลนิธิเสนีย์ปราโมชเข้าพบคณบดีคณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 16 June 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 30 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการแนะแนวสัญจร "นักเรียนนายร้อยตำรวจ" นครปฐม
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 16 May 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 112 ครั้ง Read More...
article thumbnail                            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารดีพร้อม กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร...