• โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายองค์กรธุรกิจ การธนาคาร และการบริการทางการเงิน เปิดอบรมรุ่นที่ 2
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์นิติศาสตร์ ฉบับที่1/2559 กุมภาพันธ์ 2559
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 04 February 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 534 ครั้ง Read More...
ประการสอบราคาTOR จัดจ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร หลังอาคาร 2 คณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 12 February 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 64 ครั้ง Read More...
ประกาศสอบราคา TOR จัดซื้อหนังสือกฎหมายต่างประเทศ จำนวน 8 รายการ
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 12 February 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 119 ครั้ง Read More...
ประกาศสอบราคากลาง งานปรับปรุงห้องประชุม 1301
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 12 February 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 74 ครั้ง Read More...
IMAGE ภาพวันซ้อมรับปริญญา คณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 09 March 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 179 ครั้ง Read More...
article thumbnail       สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ประจําปีพ.ศ.2559 เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30น....