คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานสัปดาห์รพี ’59”พื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธาน และมี รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยอาจารย์คณะนิติศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาปริญญาตรี โท และปริญญาเอก เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ลานชั้น 1 อาคาร 2 คณะนิติศาสตร์

View the embedded image gallery online at:
http://www.law.ru.ac.th/index.php/20-%C3%A0%C2%B8%E2%80%9A%C3%A0%C2%B9%CB%86%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%E2%80%BA%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C5%A0%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C5%BE%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%E2%84%A2%C3%A0%C2%B8%CB%9C%C3%A0%C2%B9%C5%92%C3%A0%C2%B8%E2%84%A2%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%E2%80%A2%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%A8%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%E2%80%A2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%C5%92/182-%C3%A0%C2%B8%E2%80%9E%C3%A0%C2%B8%E2%80%9C%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%E2%84%A2%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%E2%80%A2%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%A8%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%E2%80%A2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%C5%92-%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%E2%80%94%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%E2%80%9E%C3%A0%C2%B8%C2%B3%C3%A0%C2%B9%EF%BF%BD%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%E2%80%A1-%C3%A0%C2%B8%CB%86%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%E2%80%9D%C3%A0%C2%B8%E2%80%A1%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%E2%84%A2%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%E2%80%BA%C3%A0%C2%B8%E2%80%9D%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B9%C5%92%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C5%BE%C3%A0%C2%B8%C2%B5-%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A259%C3%A2%E2%82%AC%EF%BF%BD#sigFreeId5c38a4e747