โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒวรรณธรรม คณะนิติศาสตร์ ๒๕๕๙

 

1.โครงการทำบุญปีใหม่ ๒๕๕๙ คลิกเพื่อชมภาพ

2.โครงการประเพณีสงกรานต์ในภูมิภาคอาเซียน ๒๕๕๙ คลิกเพื่อชมภาพ

3.โครงการ “บูรณาการกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กับภูมิปัญญาท้องถิ่น” คลิกเพื่อชมภาพ

4.โครงการ “วรรณคดีวิจักษ์ ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา” คลิกเพื่อชมภาพ

5.โครงการไหว้ครู (โครงการสัปดาห์รพี ๕๙) คลิกเพื่อชมภาพ

6.โครงการศึกษาอนุรักษ์งานด้านจิตรกรรม เรื่องทศชาติชาดกที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมาย คลิกเพื่อชมภาพ

 


โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒวรรณธรรม คณะนิติศาสตร์ ๒๕๕๘